Blauwe Kamer

We hebben de volgende aanbiedingen gevonden:Blauwe Kamer - 2 nummers voor € 15,00

Blauwe Kamer brengt de ruimtelijke veranderingen in stad en land in kaart. Projecten, achtergronden, visies en ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening worden op een toegankelijke en kritische manier behandeld.

Het gevarieerde en rijk geïllustreerde tijdschrift verschijnt tweemaandelijks.

Bestel deze aanbieding online

Blauwe Kamercategorieën:

Architectuur tijdschriften