Het Kind Eerst

We hebben de volgende aanbiedingen gevonden:Het Kind Eerst - 6 nummers voor € 30,75

Het Kind Eerst is het onafhankelijke blad voor iedereen die vrijwillig of professioneel in aanraking komt met de wereld van kinderbescherming, jeugdzorg en pleegzorg. ‘Kinderen eerst...’ is het leidende beginsel van elke publicatie. Het Kind Eerst stelt de dynamiek van kinderbescherming en jeugdzorg centraal in het denken van elke vrijwilliger en professional.


Het Kind Eerst prikkelt door het bespreken van nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg vanuit een kritische en uitdagende invalshoek.
Het Kind Eerst nodigt uit door het bieden van ruimte voor discussie.
Het Kind Eerst brengt actualiteit over rechterlijke uitspraken die voor de voortgang van het werk binnen de kinderbescherming en de jeugdzorg van belang zijn.

De zes dynamische aandachtspunten van Het Kind Eerst:
- Wetgeving-uitvoering-rechtspraak:
- Kijken-zien-waarnemen
- Hypothese-argumentatie-bewijs
- Hoofd-lichaam-hart
- Leiden-sturen-meten
- Diagnose-behandeling-perspectief

Bestel deze aanbieding online

Het Kind Eerstcategorieën:

Vakbladen