Vindingrijk

We hebben de volgende aanbiedingen gevonden:Vindingrijk - 6 nummers voor € 40,00

Het blad van de Nederlandse Orde van Uitvinders is opgezet om het vak inhoudelijk te promoten. Daarnaast is het bedoeld om informatie te geven over uitvinden en vindingen in het algemeen, maar vooral om de specifiek op uitvinders gerichte informatie over te kunnen brengen. De door de NOVU ´uitgevonden´ formule 3 x O + O staat daarbij centraal; alle facetten van het octrooi-, markt- en technisch onderzoek komen aan de orde, evenals het opzetten van een ondernemingsplan.

Vindingrijk: het vakblad voor uitvinders en productontwikkelaars.

Bestel deze aanbieding online

Vindingrijkcategorieën:

Vakbladen